Stichting

Stichting vrienden van zorgboerderij “De Willemshoeve”

Op 27 februari 2007 werd de stichting opgericht. Inmiddels hebben diverse sponsoren een bijdrage geleverd aan het welbevinden van de gasten van de zorgboerderij. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Op zaterdag 10 mei werd door de voorzitter van de Stichting de duofiets met elektrische trapondersteuning overhandigd aan de zorgboerderij. Hierdoor kunnen met de gasten diverse fietstochtjes in de omgeving plaatsvinden;
 • In 2016 werd de belevingstuin aangelegd en in gebruik genomen;
 • Het aanleggen van paden rondom de hoeve, zodat de gasten gemakkelijk en veilig een ommetje kunnen maken;
 • Het plaatsen van een tuinkas, waardoor de gasten van het vroege voorjaar tot het late najaar kunnen genieten van de omgeving en veel licht ontvangen, wat een positieve invloed heeft op het welzijn en de stemming;
 • Er is een kruidentuin aangelegd, zodat de zintuigen op alle mogelijke manieren geprikkeld worden. In de kruidentuin is een nostalgische pomp geplaatst, waarmee de gasten water kunnen pompen.
 • Ook hebben donateurs zich aangemeld om het werk van de stichting voor Zorgboerderij “De Willemshoeve” te ondersteunen.

Doelstelling

De stichting heeft als doel het werven van fondsen en donateurs om het welzijn van de gasten van de zorgboerderij te vergroten.

ANBI-status

Aan de stichting is de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Dit houdt in dat uw gift geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.

Aanmelden als donateur

Spreekt het werk van de stichting voor de zorgboerderij u aan en wilt u ook een financiële bijdrage leveren? Meld u dan aan!

U ontvangt dan de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van het werk van de stichting en u draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn en de kwaliteit van leven van de gasten die de zorgboerderij bezoeken.

U kunt zich aanmelden door uw bijdrage over te maken op:
IBAN: NL43RABO0107728451

t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Willemshoeve
(minimaal € 20,-) o.v.v. donateur + uw naam en adres.

Het Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: H. Wieling
  • Penningmeester: C. Noortman
  • Secretaris: T. van den Brink
  • Adviseur: W.W. van Deelen

Financieel jaarverslag 2020

jaarverslag 2020