Aanmelden dagbesteding

*Uw naam

*Uw e-mail

*Uw telefoon nummer

Onderwerp

Uw bericht

Stap 1

Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding op zorgboerderij “de Willemshoeve” hebt u een indicatie nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente. De consulent van de Wmo zal een afspraak maken voor de intake om een indicatie te kunnen vaststellen voor indicatie voor dagbesteding en eventueel voor vervoer op medische indicatie. Wij bieden de zorg aan op basis van zorg in natura en een persoonsgebonden budget
Wilt u informatie over een aan te vragen indicatie, neem dan contact op met u Wmo-loket in uw woonplaats.

Stap 2

Vervolgens kunt u contact op te nemen met de zorgboerderij voor een intakegesprek. Dan kan worden bekeken of én wanneer er kan worden overgegaan tot plaatsing voor één of meerdere dagen.

Zorgboerderij ‘De Willemshoeve’
Grintweg 295
6704 ARᅠWageningen
(0317) 41 74 15
info@dewillemshoeve.eu