Kwaliteit

Klachtenreglement

Klachtenprocedure en klachtenjaarverslag

Zorg- en Recreatieboerderij De Willemshoeve heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan.

U mag als gast van de zorgfunctie dagactivering op Zorg- en Recreatieboerderij De Willemshoeve goede zorg verwachten. Een sfeervolle en veilige omgeving en prettige en deskundige begeleiding.

Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over iets in de dienstverlening; over bepaalde handelingen of beslissingen of op het nalaten daarvan. Kortom: u heeft een klacht.

In de klachtenprocedure (zie website) staat beschreven welke stappen genomen kunnen worden bij een klacht.\

Alle signalen en klachten die wij ontvangen nemen wij uiterst serieus. Wanneer er een klacht binnenkomt proberen wij te leren van deze signalen en klachten zodat we de organisatie kunnen verbeteren.

Om een indruk te krijgen van de signalen en klachten die ons bereikt, stellen wij jaarlijks een klachtenjaarverslag op. In dit verslag staan de signalen en de klachten die bij ons binnengekomen zijn.

In het klachtenjaarverslag staat onderstaande beschreven:

  • Hoeveel klachten er zijn ingediend;
  • Welke klachten zijn ingediend (beschrijving van de klacht, incl. het thema van de klacht);
  • De afhandelingstermijn (per klacht);
  • De wijze waarop de klachten zijn afgehandeld (per klacht);
  • De wijze van communicatie m.b.t. de klacht (per klacht);
  • Welke verbetermaatregelen genomen zijn n.a.v. de klachten (per klacht.

2020

In het kalenderjaar 2020 heeft Zorg- en Recreatieboerderij De Willemshoeve geen klachten ontvangen. Hierom zijn er geen actiepunten uitgezet.