Nieuws

Informatie stand van zaken rondom Coronavirus

Update: 17 juni 2020

De Willemshoeve is sinds juni weer open voor kleine groepen van rond de 3 á 4 gasten per dag. In de periode vanaf maart tot en met mei is er Ambulante Individuele Hulpverlening geboden aan de gasten die hier behoefte aan hadden, uiteraard met alle richtlijnen van het RIVM als uitgangspunt.

De eerste weken van juni zijn voorspoedig verlopen met kleine groepen. Wanneer er meer versoepelingen komen vanuit het RIVM gaat De Willemshoeve hierin mee, zolang aan alle richtlijnen voldaan wordt.


Informatie: Coronavirus

Update: 18 maart 2020

Naar aanleiding van het dringende advies wat de Federatie Landbouw en Zorg heeft gegeven, is besloten om de zorgboerderij tijdelijk te sluiten t/m 6 april 2020. Dit om spreiding van het virus op landelijk niveau te vertragen.

Wanneer er wijzigingen zijn of andere maatregelen getroffen dienen te worden, wordt u op de hoogte gehouden door de manager en/of beroepskrachten.

ZORG- EN RECREATIEBOERDERIJ DE WILLEMSHOEVE VOLGT MAATREGELEN RIVM TEGEN CORONAVIRUS

Zorg- en Recreatieboerderij De Willemshoeve volgt de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het coronavirus. We vragen medewerkers, gasten en bezoekers de hygiënemaatregelen op te volgen. Dat geldt voor alle vormen van zorg en dienstverlening van Zorg- en Recreatieboerderij De Willemshoeve.

Protocol rond hygiëne:

·         Regelmatig zorgvuldig de handen wassen.

·         Hoesten en niezen in de elleboog.

·         Gebruik maken van papieren zakdoekjes en die weggooien in een afgesloten prullenbak.

·         Uit voorzorg schudden we bij Zorg- en Recreatieboerderij geen handen. Samenwerking Opella en Zorg- en Recreatieboerderij De Willemshoeve

Opella en Zorgboerderij De Willemshoeve in Wageningen hebben hun samenwerking geïntensiveerd. Beide organisaties bieden dagbesteding aan mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het invullen van hun dagstructuur. Opella biedt dit in de vorm van begeleiding groep (o.a. in Torckdael in Wageningen), dagbesteding voor jonge mensen met dementie en dagbesteding voor mensen met psychiatrische ondersteuning (beiden in Bennekom). Dit aanbod is nu uitgebreid met de mogelijkheid voor dagbesteding bij zorgboerderij De Willemshoeve.

Dagbesteding is een goede manier om mensen die (extra) zorg of ondersteuning nodig hebben, de mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Door deel te nemen aan dagbesteding hebben mensen dagstructuur die past bij de eigen wensen. Ook kan verhuizing naar een verpleeghuis of overbelasting van de mantelzorger voorkomen worden. Zowel Opella als Zorgboerderij De Willemshoeve zetten zich daarvoor in.

“Bij dagbesteding De Willemshoeve gaan we net als Opella uit van de mogelijkheden van de gasten in plaats van de onmogelijkheden,” vertelt manager Wout van Deelen. “De dagbesteding van De Willemshoeve is voor ouderen met een psychogeriatrisch of psychisch ziektebeeld of met een verstandelijke beperking. Wij staan voor kleinschaligheid, ruimte, rust en regelmaat. Een persoonlijke benadering staat daarbij voorop.”

Elsbeth van der Hoeven, leidinggevende bij Opella vult aan: “Door de samenwerking tussen De Willemshoeve en Opella kunnen beide organisaties de klant een zo’n compleet mogelijk pakket aan dienstverlening bieden. Daarnaast doet Opella veel aan opleiding en deskundigheidsbevordering van haar medewerkers. De Willemshoeve, als kleinschalige zorgorganisatie, kan daar nu ook gebruik van maken.” De Willemshoeve kan hierdoor gebruikmaken van faciliteiten zoals scholing, invliegen van verpleegkundigen voor technische handelingen en vervanging van beroepskrachten.